ELIAS NEWS

NEWS

وطی دبر

وطی دبر به آمیزش جنسی مقعدی میان مرد و زن گفته می‌شود.

حکم شرعی در اسلام

اگرچه سکس مقعدی مردانه یا لواط در اسلام شدیدا نهی شده‌است اما درباره وطی دبر چندان حکم ثابتی وجود ندارد و بین مذاهب مختلف و مراجع مختلف اسلام نظرهای متفاوتی در اینباره وجود دارد.در مذهب حنفی این عمل شدیدا نهی شده.علمای شیعه احکام متفاوتی در این باره دارند برخی آنرا نهی کرده‌اند و برخی انجام آنرا منوط به اجازهٔ زن دانسته‌اند.اما در مجموع اکثر مذاهب اسلامی آنرا مکروه دانسته‌اند.

+ نوشته شده در  Thu 5 Mar 2009ساعت 8:58 AM  توسط ELIAS  |